Kontakt a právní záležitosti

Otisk

Poskytovatel služeb

Intensa Technical Services GmbH
Technologické centrum TBZ
Schlossplatz 2
A-3812 Gross Siegharts
Rakousko

Možnosti kontaktu

E-mailová adresa: office@intensa.at
Telefon: +43 +2847 - 4688 - 0

Podrobnosti o společnosti

Identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty (DIČ): ATU 68522226

Číslo DUNS: 30-041-2417.

Rejstřík a číslo rejstříku

Firemní rejstřík

Registrováno na adrese: d. Donau.
Číslo: FN 410318 i

Dozorčí orgán

Dozorčí orgán:

Okresní správa Waidhofen/Thaya

Živnostenské oprávnění:

LG Obchodní zástupci

Obchodní živnosti (s výjimkou vázaných živností vyžadujících koncesi) a obchodní zástupci podle § 124 odst. 10 zákona o regulaci obchodu a průmyslu z roku 1994.

Řízení podle obchodního práva: Ing. Wolfgang Paul Hodulik

Zpracovatelé plastů Fv

Zpracovatelé plastů podle § 94 písm. g) č. 43 průmyslového zákoníku z roku 1994

Řízení podle obchodního práva: Wolfgang Paul Hodulik.

Odpovědnost a práva duševního vlastnictví

Odmítnutí odpovědnosti: Obsah této online nabídky byl sestaven pečlivě a podle našich aktuálních znalostí, má však pouze informativní charakter a nemá žádnou právní závaznost, pokud se nejedná o právně závazné informace (např. otisk, prohlášení o ochraně osobních údajů, všeobecné obchodní podmínky nebo povinné pokyny pro spotřebitele). Vyhrazujeme si právo obsah zcela nebo zčásti změnit nebo vymazat s tím, že smluvní závazky zůstanou nedotčeny. Všechny nabídky podléhají změnám a nejsou závazné.

Odkazy na externí webové stránky: Obsah externích webových stránek, na které přímo nebo nepřímo odkazujeme, je mimo naši kompetenci a nepovažujeme ho za svůj. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah nebo nevýhody vyplývající z použití informací dostupných na odkazovaných webových stránkách.

Autorská práva a práva k ochranným známkám: Veškerý obsah prezentovaný na těchto webových stránkách, jako jsou texty, fotografie, grafika, značky a ochranné známky, je chráněn příslušnými vlastnickými právy (autorská práva, práva k ochranným známkám). Použití, reprodukce atd. podléhají našim právům nebo právům příslušných autorů či držitelů práv.

Informace o právních přestupcích: Pokud si na našich webových stránkách všimnete jakýchkoli právních přestupků, informujte nás o nich. Nezákonný obsah a odkazy odstraníme, jakmile se o nich dozvíme.

Webový design

Externí odborníci - Reklamní agentura a marketingové poradenství

Thomas Hanko

www.external-experts.at

Vytvořil Dr. Thomas Schwenke pomocí Datenschutz-Generator.de

Intensa_Logo_new

Intensa Techn. Dienstleistungen GmbH

TBZ Technologiezentrum
Schlossplatz 2
A-3812 Gross Siegharts
Österreich

Úřední hodiny:

Po.

08:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00

Út.

08:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00

St.

08:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00

Čt.

08:00 - 12:00 & 13:00 - 16:00

Pá.

08:00 - 13:00