DE  |  EN  | CZ


 

 

 

 

 

Opláštění (Outsert Molding)

Technologie opláštění poskytuje jako plasto-kovový kompozit velký potenciál ke snížení počtu konstrukčních dílů a nákladů na montáž: pevné anebo pohyblivé funkční prvky vyrobené z plastu se nastříkají „jediným výstřelem“ na plechovou desku. Tím ušetříte mnoho jednotlivých dílů a jejich následnou instalaci!

Společnost Intensa provází Váš projekt jako výrobní partner od koncepční studie přes zhotovení prototypu až po sériovou výrobu.

Rádi vám nabídneme na nezávazném a bezplatném semináři u Vás příležitost k využití technologie opláštění pro vaši konkrétní aplikaci nebo montážní celek. 

 

 

Příklad: Souprava vodicího plechu (Guide Plate Assy)

Tento projekt jsme realizovali z pověření střediska vložkové technologie TB&C pro Océ Technologies ve Venlo (Nizozemsko) od prvotní koncepce přes vývoj v CAD a zhotovení prototypů až po zahájení sériové výroby.

Souprava opláštění se skládá ze 3 oplášťovacích desek a používá se pro funkci formátového šoupátka pro velké kopírovací přístroje.

Na základě pečlivé analýzy předchozí konstrukce lze docílit atraktivní úspory nasazením technologie opláštění a zdařilou integrací funkčních prvků je možno eliminovat četné konstrukční díly.

 

 


 


Phone: +43 +2847 - 4688 - 0
e-mail: office@intensa.at