DE  |  EN  | CZ


 

 

 

 

 

Vložka (Insert Molding)

Využijte  technologii zástřiku pro integraci různých mechanických a elektronických funkcí do multifunkčního dílu: ať už jde o zástrčkové lišty, pouzdro se vstřikovanými kontaktními kolíky a lisované mřížky nebo integrované výkonové moduly s bondovacími plochami pro elektrické a hybridní pohony – stechnologií  zástřiku sázíte na již mnohokrát sériově  vyzkoušenou technologii.

Využijte odborné znalosti v oblasti  technologie zástřiku, které v průběhu desetiletí společnost Intensa na mnoha projektech získala. Po vývoji vašeho montážního celku v CAD spoléháme ve společnosti Intensa na zhotovení prototypu Rapid a zástřik je již prováděn z originálního  materiálu podle požadavku za pomocí nejvyspělejších nástrojových technologií Rapid.

V realizaci v sériové výroby  jsme vám taktéž plně k dispozici spolu s vysoce specializovanými a konkurenceschopnými výrobci.

 

 

 

Příklad: Nosné rámy  a vodivé desky  s plošnými spoji

V tomto projektu šlo o vývoj a zhotovení nosného rámu pro vodivou desku s plošnými spoji a hliníkového substrátu s 5 integrovanými lisovanými mřížkami, které jsou ve 2 vrstvách vstříknuty do plastového dílu. Díl se používá v řídicí jednotce v prostředí motorového prostoru a je vystaven teplotám až do 135°C. Celý proces vývoje výrobku, zhotovení prototypu a nástrojů a vzorkování řídila a sledovala společnost Intensa. Do nosných rámů jsou vloženy terminály z OFE-Cu nebo CuSn6 o tloušťce 0,50 mm a 0,80 mm, z nichž některé jsou vylisovány z předem pocínovaného pásu, jiné jsou na všech stranách pozinkovány po vylisování. Jako materiál použitý pro zástřik  byl s ohledem na podmínky nasazení, ale také kvůli pájecím teplotám při zpracování vybrán PA66 (nylon) vyztužený skleněnými vlákny pro stabilizací tepla.

 

 


 


Phone: +43 +2847 - 4688 - 0
e-mail: office@intensa.at